PT – Personlig Tränare

Som licensierad personlig tränare (ELEIKO) är jag välutbildad inom anatomi, fysiologi och träningslära.

För tillfället tar jag inte emot rena ”PT-kunder” utan väljer att fokusera på massagen. DOCK samtalar jag gärna med mina kunder om träning och delar gärna med mig av min kunskap t.ex. i form av tips på lämpliga övningar utifrån de personliga behoven. Om kunden vill så visar och instruerar jag om möjligt övningarna på plats i min lokal.