Hitta till JO

Jag finns på Kornettvägen 16 på Hov i Växjö. Gå till vänster om garaget. Följ plattorna och sedan hittar du ingången på baksidan av huset.